Jedno z podstawowych, a zarazem najbardziej złożonych pytań przed którymi staje terapeuta pracując z pacjentem brzmi następująco: Jak mam określić przyczyny bólu i dysfunkcji tej osoby?

Szkolenie z Technik Nasłuchu składające się z 2 części, pomaga w odpowiedzi na powyższe pytanie. Jest rozszerzeniem technik ewaluacyjnych prezentowanych podczas kursu Manipulacji Wisceralnych i Neuromanipulacji. Szkolenie Techniki Nasłuchu jest stworzone, aby rozwinąć i wzmocnić umiejętność nasłuchu.

Techniki nasłuchu są narzędziami palpacyjnymi rozwiniętymi przez Jean-Pierre Barrala, pozwalającymi na bardziej precyzyjną ocenę czy diagnozę. Diagnostyczna faza leczenia pacjenta jest kluczem do długotrwałych efektów. Poprzez precyzyjne techniki ewaluacyjne terapeuta jest w stanie ocenić i skupić się na pierwotnej przyczynie dysfunkcyjnego wzorca pacjenta.

Niezależnie od tego jaką metodą terapeutyczną pracuje terapeuta ten warsztat wzmacnia umiejętności diagnostyczna i daje nowe narzędzia temu służące, co przekłada się na lepsze efekty leczenia. W czasie warsztatu, dla każdej techniki będzie prezentowana teoria, następie demo nauczyciela i część praktyczna.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Techniki nasłuchu 1 (LT1). W czasie pomiędzy pierwszą a drugą częścią kursu terapeuta powinien praktykować poznane techniki nasłuchu.

 • Praktyka umiejętności „nasłuchu” (palpacji) pomagającej skierować manipulację manualną w odpowiednie miejsce.
 • Wyjaśnienie sposobu interpretacji informacji pochodzącej z ciała odnośnie zaburzenia równowagi i dysfunkcji.
 • Pokaz jak poprzez „nasłuch” określić które struktury są zaangażowane i wybrać najlepszy sposób leczenia.
 • Praktyka „nasłuchu” systemów ciała i ich reakcji na działanie manualne.
 • Wyjaśnienie i pokaz prawidłowego podejścia i wymaganej siły przy pracy z różnymi obszarami ciała u różnych pacjentów.
 • Zwiększenie precyzji oceny wzorców restrykcji pacjenta, co pozwali na bardziej efektywny przebieg leczenia.
 • Poznanie sposobów włączenia umiejętności „nasłuchu” do oceny pacjenta i planu leczenia.
 • Rozwój wrażliwości palpacyjnej w celu zwiększenia efektów leczenia.

Wymagania wstępne: VM1 lub NM1 lub NMAA (którakolwiek część)

Techniki nasłuchu 2 (LT2): zintegrowane podejście diagnostyczne. W czasie drugiej części kursu uczestnicy, bazując na umiejętnościach z LT1, będą doskonalić swoje umiejętności i uczyć się jeszcze dokładniejszego rozróżniania poprzez nasłuch.

 • Umiejętność nałsuchu mózgu, nerwów, układu naczyniowego i stawów.
 • Pogłębienie umiejętności „nasłuchu” (palpacji) pomagającej skierować manipulację manualną w odpowiednie miejsce.
 • Doskonalenie sposobu interpretacji informacji pochodzącej z ciała odnośnie zaburzenia równowagi i dysfunkcji.
 • Praktyka „nasłuchu” systemów ciała i ich reakcji na działanie manualne.

Wymagania wstępne: LT1

TERMIN SZKOLENIA

TECHNIKI NASŁUCHU 1 (LT1)
 • 26-28/11/2021 POZNAŃ

CENA 2800 PLN

ZGŁOŚ SIĘ