Ojcem metody NMAA jest francuski osteopata i fizjoterapeuta Jean-Pierre Barral. Do jej rozwoju przyczynił się także francuski osteopata, Alain Crobier. NMAA opiera się na technikach opracowanych przez Barrala wzbogaconych o naukową wiedzę Alaina Croibiera.

Staw nie jest jest tylko obszarem łączenia się kości. Ma wiele części składowych: kość, tkanka chrzęstna, mięśnie, ścięgna, nerwy, płyn. Wszystkie części, gdy działają prawidłowo, zapewniają odpowiedni poślizg, dzięki czemu staw może pracować bezboleśnie i efektywnie. Kiedy któraś z części zaczyna szwankować, cały staw próbuje kompensować tę stratę i zaczyna nieprawidłowo funkcjonować. Prowadzi to do dysfunkcji począwszy od bólu aż do trwałego uszkodzenia struktury stawu. Ciało działa jak jeden wielki mechanizm, w którym wszystkie części są połączone, dlatego gdy w jednym miejscu wystąpi problem, cała reszta odczuwa tego skutek.

NMAA jest rodzajem terapii manualnej stosującej szerokie podejście do leczenia stawów. Technika ta zagłębia się we wnętrze stawu jak żadna inna. Integruje wszystkie aspekty stawu: nerwy, tętnice, łąkotki, więzadła, przyczepy torebki stawowej i jej fałdy. Używa tkanki łącznej do manipulacji odpowiedniej kości, biorąc pod uwagę bezpośrednie i pośrednie związki pomiędzy kośćmi ludzkiego ciała.

Związek pomiędzy narządami wewnętrznymi a stawami nie jest powszechnie rozumiany. NMAA pokazuje do jakiego stopnia te elementy są połączone – bez opracowania połączenia wisceralnego wiele problemów stawowych może nie zostać w pełni usuniętych. Zastosowanie delikatnych technik NMAA poprawia zdolność samoleczenia ciała i powrotu do zdrowia.

W przypadku dolegliwości stawowych ból często promieniuje z innego miejsca w ciele. Symptom np. ból, nie jest najistotniejszy. Jest tylko częścią pewnej układanki, a zadaniem terapeuty jest jej zrozumienie i odszyfrowanie. Wykwalifikowany terapeuta manualny potrafi ocenić poszczególny przypadek i określić relacje miedzy stawami a resztą narządów ciała i przywrócić ich prawidłowe funkcje.

Manualna Terapia Stawów wykorzystuje palpację do zlokalizowania źródła problemu i usunięcia go przy użyciu delikatnych technik. Przyczyna bólu może znajdować się daleko od miejsca jego odczuwania. Umiejętne badanie polegające na obserwacji i dogłębnej analizie, pozwala na znalezienie ogniska bólu. Na technikę składają się delikatne, ale dokładne, precyzyjne ruchy dłoni i pobudzanie tkanki miękkiej wokół kości. Ból zaczyna stopniowo ustępować z momentem odblokowania jego źródła.

O SZKOLENIU

NMAA – kończyna górna (MAUE)

W czasie kursu zostanie przedstawiona całościowa terapia kończyny górnej skupiająca się jednocześnie na różnych polach: stawach, mięśniach, połączeniach neuronowych, układzie naczyniowym i ich relacjach posturo-emocjonalnych, która umożliwia szybkie usprawnienie obolałego miejsca.

Ponadto zobaczymy jak prowadzić leczenie w przypadku zamrożonego barku, po złamaniu i zwichnięciu w obrębie kończyny górnej oraz jak prowadzić terapię zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego (tzw. łokieć golfisty), zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (tzw. łokieć tenisisty) oraz zespołu cieśni nadgarstka.

Zobaczymy nowe sposoby sprawdzenia i leczenia wszystkich elementów kończyn górnych. Dla każdego obszaru (ramię, łokieć, nadgarstek i dłoń) omówione zostaną następujące elementy:

 • chrząstki
 • struktury maziowe
 • więzadła pasywne
 • powięzi
 • więzadła aktywne
 • neuromanipulacje
 • układ naczyniowy
 • połączenia trzewne
 • zależności posturo-emocjonalne
 • objawy kliniczne

NMAA – kończyna dolna (MALE)

Wielu pacjentów przychodzi z problemami kostno-stawowymi kończyn dolnych. W czasie tego szkolenia zaprezentowane zostaną bardzo precyzyjne techniki nakierowane na różne elementy tworzące stawy: kości, chrząstkę, obrąbki stawowe, łąkotki, pasywne i aktywne więzadła, nerwy i tętnice.

Skupimy się m.in. na następujących tematach: biodra i choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych, urazy więzadeł, zapalenie błony maziowej, nerwobóle kanałowe (kanał przywodziciela, dół podkolanowy), zastoju żylnego i zaburzeniach proprioceptywnych. Częścią szkolenia będzie omówienie zależności posturalno-emocjonalnych stawów kończyny dolnej.

Zobaczymy nowe sposoby sprawdzenia i leczenia wszystkich elementów kończyn dolnych. Dla każdego obszaru (biodro, kolano, stopa) omówimy następujące elementy:

 • torebkę stawową
 • chrząstkę
 • panewkę
 • łąkotki
 • kaletki maziowe
 • więzadła pasywne
 • powięzi
 • więzadła aktywne
 • układ naczyniowy
 • układ nerwowy
 • skórę i tłuszcz stawowy
 • zależności/połączenia trzewne
 • zależności/połączenia emocjonalne

NMAA – kręgosłup i miednica (MASP).

Aby uzyskać dobre i utrzymujące się efekty pracy z kręgosłupem i miednicą musimy zbadać i zadbać o wszystkie ich komponenty:

 • dyski
 • więzadła aktywne
 • więzadła pasywne
 • żyły (bardzo istotny element w leczeniu dysków)
 • tętnice
 • nerwy

W czasie tego szkolenia poznamy bardzo precyzyjne techniki oddziaływujące na odpowiednie elementy stawów. Poznane techniki będą przydatne w leczeniu m.in:

 • ostrych i przewlekłych dolegliwości kręgosłupowych
 • neuralgii międzyżebrowych
 • rwy kulszowej
 • rwy udowej

Ponieważ nie są to manipulacje o dużej prędkości można je stosować nawet w przypadku bardzo ostrych stanów bólowych.

Zaprezentowane zostanie nowe i innowacyjne podejście do kręgosłupa do miednicy. Skupimy się na dyskach międzykręgowych, korzeniach nerwów, układzie mięśniowo-więzadłowym, układzie trzewnym oraz zależnościach posturalno-emocjonalnych, uwolnieniu kręgowych splotów żylnych co jest bardzo istotne w przypadku neuralgii.

Szczegółowo zostanie omówiony:

 • kręgosłup szyjny
 • kręgosłup piersiowy i żebra
 • kręgosłup lędźwiowy i miednica

TERMINY SZKOLEŃ:

NOWA MANUALNA TERAPIA STAWÓW – NMAA
 • KOŃCZYNA GÓRNA (MAUE) 9-11.10.2020 POZNAŃ
 • KOŃCZYNA DOLNA (MALE) 7-9.05.2021 POZNAŃ
 • KRĘGOSŁUP MIEDNICA (MASP)12-14.11.2021 POZNAŃ

Cena: 2900 PLN za każdy zjazd

ZGŁOŚ SIĘ