Manipulacja nerwów została rozwinięta w praktyce klinicznej przez uznanego na świecie francuskiego osteopatę i fizjoterapeutę Jean-Pierre Barral’a. Francuski osteopata Alain Croibier współpracował z Jean-Pierre Barral’em nad rozwinięciem manipulacji nerwów. Szkolenie to opiera się na technikach klinicznych rozwiniętych osobiście przez Jean-Pierre Barral’a oraz wiedzy naukowej opartej na badaniach Alain Croibir’a.
Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów określa i uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i jednocześnie bada wpływ miejscowych zaburzeń ruchomości na pozostałe części ciała i biorąc pod uwagę te połączenia czyni bardziej zrozumiałymi globalne wzorce dysfunkcyjne.

Tematyka zajęć

Manipulacje nerwów 1: manipulacje neuro-oponowe, zintegrowane podejście do urazów (NM1).

Specjalistyczny kurs, koncentrujący się na skutkach urazu biczowego

Treść

 • Omówienie trzech głównych obszarów traumy związanej z urazem biczowym: prawa fizyczne, ocena i leczenie.
 • Anatomia i fizjologia leczenia urazu biczowego, a także innych sytuacji pourazowych.
 • Lokalizacja i uwalnianie tkanki miękkiej w układzie oponowym.
 • Ocena urazów tkanki miękkiej w rejonie szyjnym, protokoły postępowania umożliwiające optymalne uwolnienie.
 • Testy oceniające wzorce ograniczeń w obszaru szyjno-barkowego.
 • Zrozumienie w jaki sposób uraz biczowy tworzy wzorce ograniczeń w całym ciele.
 • Techniki globalne – siły kolizyjne oddziałują na całe ciało w urazie biczowym, nie tylko na kręgosłup szyjny.
 • Ewaluacja restrykcji w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.
 • Użycie zasad i technik manipulacji wisceralnych u pacjentów z urazem biczowym lub innych sytuacjach pourazowych.
 • Porównanie sekwencji zabiegów leczniczych i testów dla urazu biczowego i innych urazów

Wymagania wstępne: Palpation of Craniosacral Rhythm.
Wymagane lektury: Trauma: An Osteopathic Approach; Jean-Pierre Barral, RPT, DO.

Manipulacje nerwów 2: manipulacja nerwów obwodowych, górna połowa ciała (NM2).

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych górnej połowy ciała

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych górnej części ciała.
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.
 • Ewaluacja i techniki lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) LUB Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 3: manipulacje nerwów obwodowych, dolna część ciała (NM3).

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych dolnej połowy ciała

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych dolnej części ciała.
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) lub Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 4: mózg i nerwy czaszkowe
(NM4).

Ocena i techniki leczenia nerwów mózgu i okolicy czaszkowej

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji mózgu i nerwów czaszkowych.
 • Typowe wzorce bólu powstające w wyniku dysfunkcji mózgu i nerwów czaszkowych.
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tych nerwów.
 • Rozróżniające techniki ewaluacyjne, pozwalające określić czy fiksacja znajduje się w czaszce, szwach lub mózgu.
 • Opis sposobu w jaki kompresja mózgu powoduje dysfunkcję nerwów czaszkowych.
 • Wyjaśnienie i opis sposobu w jaki ciśnienie wewnątrz czaszkowe wpływa na funkcjonowanie całego ciała, przedstawienie technik czaszkowych przywracających prawidłowe funkcjonowanie.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegu.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Peripheral Nerve Manipulation; Upper Body (NM2) LUB Peripheral Nerve Manipulation; Lower Body (NM3) LUB Visceral Approach to Trauma and Whiplash II (VTWII).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Cranial Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 5: Połączenia centralne i obwodowe (NM5):

Kurs Manipulacje nerwów: Połączenia centralne i obwodowe (NM5) prezentuje najnowsze zmiany w koncepcji NM i rozszerza możliwości ich zastosowania. 

Treść

NM5 bazuje na technikach prezentowanych na poprzednich szkoleniach z Neuro-manipulacji (NM 1-4). Po włączeniu poznanych do tej pory technik do Twojej praktyki klinicznej z pewnością zauważyłeś obszary pracy które wciąż pozostają do odkrycia. Na kursie NM5 będziemy zajmować się tymi obszarami, pracując z różnymi częściami układu nerwowego. Poniżej są wymienione niektóre zagadnienia z NM5:

 • Nowe spojrzenie na pracę z nerwem błędnym i nerwem sromowym
 • Bardziej szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów czaszkowych, mózgu i nerwów obwodowych
 • Nerw trójdzielny i nerw żuchwowy – ich związek ze stawem skroniowo-żuchwowym, nerwem podjęzykowym i językowym.
 • Nowe informacje na temat pracy z nerwem błędnym
 • Nerw przedsionkowo-ślimakowy
 • Praca z nerwem węchowym oraz narządem nosowo-lemieszowym
 • Mechanika stożka rdzeniowego – koński ogon i nić końcowa
 • Omówienie i leczenie nerwu sromowego oraz nerwów guzicznych
 • Zależnie od pozostałego czasu zajęć – szczegółowe omówienie nerwów podpotylicznych, nerwu zasłonowego, nerwu mięśniowo-skórnego, nerwu piersiowego długiego i nerwu przeponowego 

Wymagania wstępne: NM1,NM2,NM3,NM4 

Terminy kursu

 • NM1:  23 – 25.10.2021 WARSZAWA
 • NM2:  18 – 20. 03.2022 WARSZAWA
 • NM3:  21 – 23.10.2022 WARSZAWA
 • NM4: 24 – 26.02.2023 WARSZAWA
 • NM5 – DATA W TRAKCIE USTALANIA

Zgłoś się

Cena szkolenia: 2900 zł za zjazd

Lub skontaktuj się z nami