Manipulacja nerwów została rozwinięta w praktyce klinicznej przez uznanego na świecie francuskiego osteopatę i fizjoterapeutę Jean-Pierre Barral’a. Francuski osteopata Alain Croibier współpracował z Jean-Pierre Barral’em nad rozwinięciem manipulacji nerwów. Szkolenie to opiera się na technikach klinicznych rozwiniętych osobiście przez Jean-Pierre Barral’a oraz wiedzy naukowej opartej na badaniach Alain Croibir’a.
Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów określa i uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i jednocześnie bada wpływ miejscowych zaburzeń ruchomości na pozostałe części ciała i biorąc pod uwagę te połączenia czyni bardziej zrozumiałymi globalne wzorce dysfunkcyjne.

Tematyka zajęć

Manipulacje nerwów 1: manipulacje neuro-oponowe, zintegrowane podejście do urazów (NM1).

Specjalistyczny kurs, koncentrujący się na skutkach urazu biczowego

Treść

 • Omówienie trzech głównych obszarów traumy związanej z urazem biczowym: prawa fizyczne, ocena i leczenie.
 • Anatomia i fizjologia leczenia urazu biczowego, a także innych sytuacji pourazowych.
 • Lokalizacja i uwalnianie tkanki miękkiej w układzie oponowym.
 • Ocena urazów tkanki miękkiej w rejonie szyjnym, protokoły postępowania umożliwiające optymalne uwolnienie.
 • Testy oceniające wzorce ograniczeń w obszaru szyjno-barkowego.
 • Zrozumienie w jaki sposób uraz biczowy tworzy wzorce ograniczeń w całym ciele.
 • Techniki globalne – siły kolizyjne oddziałują na całe ciało w urazie biczowym, nie tylko na kręgosłup szyjny.
 • Ewaluacja restrykcji w obszarze lędźwiowo-krzyżowym.
 • Użycie zasad i technik manipulacji wisceralnych u pacjentów z urazem biczowym lub innych sytuacjach pourazowych.
 • Porównanie sekwencji zabiegów leczniczych i testów dla urazu biczowego i innych urazów

Wymagania wstępne: Palpation of Craniosacral Rhythm.
Wymagane lektury: Trauma: An Osteopathic Approach; Jean-Pierre Barral, RPT, DO.

Manipulacje nerwów 2: manipulacja nerwów obwodowych, górna połowa ciała (NM2).

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych górnej połowy ciała

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych górnej części ciała.
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.
 • Ewaluacja i techniki lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) LUB Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 3: manipulacje nerwów obwodowych, dolna część ciała (NM3).

Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych dolnej połowy ciała

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych dolnej części ciała.
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) lub Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 4: mózg i nerwy czaszkowe
(NM4).

Ocena i techniki leczenia nerwów mózgu i okolicy czaszkowej

 

Treść

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji mózgu i nerwów czaszkowych.
 • Typowe wzorce bólu powstające w wyniku dysfunkcji mózgu i nerwów czaszkowych.
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tych nerwów.
 • Rozróżniające techniki ewaluacyjne, pozwalające określić czy fiksacja znajduje się w czaszce, szwach lub mózgu.
 • Opis sposobu w jaki kompresja mózgu powoduje dysfunkcję nerwów czaszkowych.
 • Wyjaśnienie i opis sposobu w jaki ciśnienie wewnątrz czaszkowe wpływa na funkcjonowanie całego ciała, przedstawienie technik czaszkowych przywracających prawidłowe funkcjonowanie.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegu.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Peripheral Nerve Manipulation; Upper Body (NM2) LUB Peripheral Nerve Manipulation; Lower Body (NM3) LUB Visceral Approach to Trauma and Whiplash II (VTWII).
Wymagane lektury: Manual Therapy for Cranial Nerves ; Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Terminy kursu

 • NM4 – 24-26.11.2017

Nowa edycja:

 • NM1 – 30.11 – 2.12.2017 Poznań

 • NM2 – 26-28.04.2018 Poznań

 • NM3 – 27-39.09.2018 Poznań

 • NM4 – 31.01 – 2.02.2019 Poznań

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu jego rozpoczęcia .
 • Kursy kończą się egzaminem.
 • Szkolenia mają miejsce w Klinice Osteopatii i Rehabilitacji w Poznaniu, ul. Romana Maya 1

Zgłoś się

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 990 zł.

Wystawienie faktury możliwe będzie na etapie płatności w PayU.

Cena szkolenia: 2800 zł za zjazd, łącznie: 11 200 zł

Lub skontaktuj się z nami