Technika Manipulacji Wisceralnych (VM) została opracowana przez światowej sławy francuskiego osteopatę Jean-Pierre’a Barral’a. Terapia wisceralna ma zbawienny wpływ w sytuacjach funkcjonalnego i strukturalnego zakłócenia pracy układu mięśniowo-szkieletowego, naczyniowego, nerwowego, moczowo-płciowego, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego.

Pozwala na zbadanie wewnętrznych struktur, określenie dynamiki ruchu i połączeń organów, błon, powięzi oraz więzadeł, a w końcu zaaplikowanie odpowiedniej metody leczenia problemu. Poprawia kinestetyczną komunikację w ciele i propriocepcję, dzięki czemu pacjent czuje się wzmocniony i mniej odczuwa skutki złej postawy ciała.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Manipulacje wisceralne: VM 1 – Jama brzuszna. Podczas kursu przyjrzymy się modelom i teoriom biomechaniki funkcjonalnej z punktu widzenia innowacyjnej metody Jean-Pierre’a Barral’a.
Treść

 • Manualne sposoby lokalizowania, oceniania i łagodzenia dysfunkcji występujących w jamie brzusznej
 • Zbadanie ruchliwości i zawieszenia organów, błon i więzadeł
 • Prawidłowa ocena związku między pracą narządów a wadami strukturalnymi i wadami układu mięśniowo-szkieletowego
 • Schemat funkcjonowania struktur somatycznych odzwierciedleniem schematu działania całego systemu Wymagania wstępne: doświadczenie w pracy z delikatnym dotykiem/palpacją.

Czas trwania: 4 dni

Zalecane lektury wprowadzające: Visceral Manipulation Jean-Pierre Barral, RPT, DO; Atlas ludzkiego ciała, Frank Netter, MD, lub A Regional Atlas of the Human Body Carmine Clemente.

Manipulacje wisceralne: Jama Brzuszna 2 (VM2). Podczas kursu rozwiniemy zagadnienia poruszone w części pierwszej. Będziemy rozbudowywać naszą wiedzę na temat anatomii strukturalnej jamy brzusznej oraz jej związku z jamami czaszkową i klatki piersiowej, a także doskonalić palpację i inne techniki wisceralne
Treść

 • Praca na narządach jamy brzusznej: nerkach, trzustce, śledzionie, sieci większej, otrzewnej oraz ich tkanek łącznych i więzadeł. • Pojęcia płaszczyzn ograniczających ruchomość, zagadnienie mobilności i motoryki
 • Stopniowe włączanie techniki manipulowania kończynami w celu mobilizowania i pobudzania innych części ciała i organów
 • Uczestniczenie w praktycznej terapii pod okiem doświadczonych terapeutów, dzięki którym kursant zyskuje wiedzę pomagająca w lokalizowaniu i badaniu każdego narządu, wraz z informacją o działaniu i przeciwskazaniach.

Wymagania wstępne: VM1

Manipulacje wisceralne: Miednica (VM3).Manipulacje wisceralne: Miednica (VM3) to kurs poświęcony badaniu związku między funkcjonowaniem a strukturą miednicy.
Treść

 • Metody diagnozy i leczenia narządów w obszarze jamy miednicy , wraz ze zrozumieniem całościowej struktury połączeń i zawieszeń tych narządów
 • Techniki rozpoznania bólów somatycznych i bólów miednicy oraz okolicy lędźwiowej mających swoje źródło w obszarze narządów wewnętrznych
 • osadzenie narządów jamy miednicy; poznanie rozległej sieci więzadeł w tym obszarze ciała
 • Świeże spojrzenie na inne pośrednie i bezpośrednie techniki, oraz prawidłowe ich zastosowanie
 • Zasada „Linii napięcia” jako metoda integrowania miednicy z korpusem ciała

Czas trwania: 4 dni

Warunek wstępny: VM2 Wymagana lektura wprowadzająca: Manipulacje układu moczowo-płciowego, Jean-Pierre Barral

Manipulacje wisceralne: Klatka piersiowa (VM4).W czasie pierwszego i drugiego kursu dogłębnie zbadaliśmy różne narządy w jamy brzusznej i miednicy, oraz strefy tworzenia się napięcia i zaburzeń. Podczas kolejnego warsztatu poznamy biomechanikę jamy klatki piersiowej, a także jej strukturę kostną i strukturę miękką.
Treść

 • badanie powięzi gardłowej i jamy klatki piersiowej
 • Anatomia, biochemika i funkcje narządów klatki piersiowej
 • ocena biomechaniki szyi, klatki piersiowej i obręczy kończyny górnej
 • nauka technik wspomagających ruchomość elementów tkanki miękkiej w obszarze górnego otworu klatki piersiowej i aparatu gnykowego
 • Praktycka nasłuchu w obrębie jamy klatki piersiowej
 • Zrozumienie praktycznej integracji narządów jamy klatki piersiowej
 • Zapoznanie się z osadzenim narządów klatki piersiowej w złożonym systemie połączeń więzadłowych w tym obszarze ciała
 • Techniki rozpoznania źródeł dolegliwości klatki piersiowej i kręgosłupa (ból somatyczny lub trzewny)
 • Omówienie m.in następujących narządów i obszarów: opłucnej, płuc, osierdzia, serca, śródpiersia, tarczycy, tchawicy, przełyku, mostka, klatki piersiowej oraz jej splotów.

Czas trwania: 4 dni

Warunek wstępny: VM2 Wymagana lektura wprowadzająca: The Thorax Jean-Pierre Barral, RPT, DO.

Manipulacje wisceralne: manualne termo-diagnozowanie i nasłuch trzewny emocjonalny (VM5). Jak mówi Jean-Pierre Barral, „Nasza historia to nasza historia i nikomu nie da się jej wymazać”. Możemy natomiast „coś niewielkiego tam rozładować” tak, aby ułatwić naszemu układowi kompensowanie owej historii w lepszy sposób. 
Treść

Szkolenie VM5 jest złożone z dwóch części:

 1. Manualne Termo-Diagnozowanie
 2. Nasłuch Trzewny Emocjonalny

Manualne Termo-Diagnozowanie – Jest to metoda badania stworzona przez Jean-Pierre’a Barrala, DO, MRO (F). Wykorzystuje ona naszą wrażliwość na różnice temperatur w celu rozpoznania dysfunkcji w ciele. Metoda ta znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu specjalności medycznych i wspomaga inne formy badania.

Nasłuch Trzewny Emocjonalny – Podstawowym założeniem Manipulacji Trzewnych Barrala jest przekonanie o zdolności ciała do samo-leczenia, chyba że nagromadzony stres lub obciążenie jest zbyt duże.

Zgadzamy się, że:

 • Układ mięśniowo-szkieletowy uczestniczy w wielu chorobach.
 • Emocje przyczyniają się do problemów fizycznych / wielu chorób.
 • Emocje mogą być przechowywane w ciele.
 • Emocje to nasza emocjonalna budowa anatomiczna.
 • Emocje mają wpływ na dysfunkcje trzewne.

Istnieje jednak niewiele systemów do palpacji, oceny i leczenia emocji. Emocje powinny się rozpraszać – przepływać przez nas – a nie przemieniać w przytłaczającą ilość zmagazynowanej energii. Gdy emocje pozostają w danym narządzie lub gdy ten sam narząd poddawany jest stresowi wciąż i wciąż, tkanki zaczynają odczuwać obciążenie.

 • Główne zagadnienia VM5:
  • Zrozumienie naukowej definicji ciepłoty ciała oraz klinicznego znaczenia zmian temperatury na powierzchni.
  • Zastosowanie Manualnego Termo-Diagnozowania w odnajdywaniu restrykcji i dysfunkcji narządowych w ciele.
  • Przegląd VM1-VM4 przy okazji nauki topografii narządów oraz ich manualnej termo-palpacji.
  • Zgłębianie synchroniczności pomiędzy ciałem i mózgiem oraz jej wpływu na zdrowie danej osoby.
  • Zrozumienie jak mózg wykorzystuje narządy wewnętrzne aby zdeponować i wyrazić nadmiar energii (często pochodzącej z emocji) oraz jak wpływa to na integralność strukturalną.
  • Nauka specyfiki pracy ze strukturą oraz z emocjami.
  • Precyzyjna pomoc ciału w rozładowaniu zmagazynowanej energii.
  • Praktyka pracy z utratą energii, umiejscawianie restrykcji strukturalnych przyczyniających się do dolegliwości bólowych oraz zarządzanie sesją terapeutyczną.
  • Ocenianie w jakim stopniu problem ma podłoże emocjonalne: 0%, 1% czy 100%?

TERMINY KURSU

MANIPULACJE WISCERALNE (VM)
 • VM3: 30.09-03.10.2021 WARSZAWA
 • VM4: 13-16.01.2022  WARSZAWA

NOWA EDYCJA

 • VM BI 1: 7-10.10.2021 POZNAŃ
 • VM BI 2: 3-6.02.2022 POZNAŃ
 • VM BI 3: 23-26.06.2022 POZNAŃ
 • VM BI 4: 6-9.10.2022 POZNAŃ

UWAGA NOWE DATY VM5 i VM6:

 • VM5: 13-16.05.2021
 • VM6: 16-18.06.2021 POZNAŃ

KOSZT

Zjazd 4 dni – 3000 PLN

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu jego rozpoczęcia .
Kursy kończą się egzaminem.
Szkolenia mają miejsce w Klinice Osteopatii i Rehabilitacji w Poznaniu, ul. Romana Maya 1, oraz w Warszawie przy ul.Poligonowej 32.

ZGŁOŚ SIĘ

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 990 zł.

Wystawienie faktury możliwe będzie na etapie płatności w PayU.

LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI