Powięź i otrzewna tworzą otoczki dające ochronę immunologiczną i mechaniczną swojej zawartości. Te opakowania ułatwiają harmonijny ślizg pomiędzy sąsiadującymi strukturami. Włókna powięzi są ułożone w precyzyjny i logiczny sposób co jest związane pełnioną funkcją mechaniczną. Dodatkowo włókna przenoszą fale elektromagnetyczne oraz odgrywają rolę w odżywianiu struktur które otaczają.Włókna powięziowe i włókna otrzewnej przeplatają się w wyraźnie określonych miejscach w ciele – skrzyżowaniach. Właśnie te skrzyżowania pomagają w kształtowaniu i ochronie miejsca połączenia kończyn z tułowiem, gdzie tętnice, nerwy, mięśnie i ścięgna w naturalny sposób zmieniają kierunek. Na poziomie trzewnym przeplatające się włókna można spotkać głównie w miejscach zetknięcia dwóch narządów oraz tam gdzie drogi wydalnicze łączą się z narządem, lub miejscach przejścia przez przeponę lub połączenia struktur z przeponą. Włókna otrzewnowe i powięziowe są w tych miejscach naturalnie pogrubione. Mogą ulegać zwłóknieniu w wyniku operacji, infekcji lub urazów. W takich przypadkach powstaje zagrożenie kompresji układu nerwowo-naczyniowego i trzewnego. 

Ten kurs pozwoli się zapoznać ze skrzyżowaniami do których jest relatywnie łatwy dostęp z punktu widzenia terapii manualnej. Będziemy pracować z pęczkami nerwowo-naczyniowymi przechodzącymi przez te strategiczne obszary ciała. 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

Zapoznamy się z następującymi skrzyżowaniami:

 • czaszkowo-szyjnymi
 • szyjno-piersiowymi
 • pachowymi
 • wewnętrznymi klatki piersiowej
 • przeponowymi
 • brzusznymi
 • brzuszno-miednicznymi
 • pachwinowymi
 • wewnętrznymi miednicy
 • podkolanowymi

Diagnostyka będzie wykonywana za pomocą testów nasłuchowych i pomiaru pulsu.Leczenie danego obszaru będzie wykonywane przy użyciu precyzyjnych technik.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne: VM2 i MALE lub MAUE ub MASP; lub VM2 i NM2 lub NM3; lub VM2 i VVMU lub VVML

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Data: 11-13.06.2021
 • Miejsce: Poznań
 • Prowadzący: Matías Chahab D.O. BI-D.

ZGŁOŚ SIĘ