O szkoleniu

Manipulacje trzewno-naczyniowe: Górna połowa ciała (VVMU): 

Niniejszy kurs poświęcony jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego górnej połowy ciała.

Program Szkolenia:

 • Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.
 • Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.
 • Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.
 • Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich samego serca, aorty, tętnicy podobojczykowej i tętnicy ramiennej.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.
 • Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.
 • Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.
 • Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

Manipulacje trzewno-naczyniowe: Dolna połowa ciała (VVML):

Kurs ten poświęcony jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego dolnej połowy ciała.

Program szkolenia:

 • Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.
 • Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.
 • Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.
 • Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich tętnic dolnej połowy ciała, tj. tętnica wątrobowa, śledzionowa, udowa, czy podkolanowa.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.
 • Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.
 • Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.
 • Przedstawienie barralowskiej wizji kolana jako „stawu neurologicznego” oraz sposobu na przywrócenie porozumienia poprzez poprawę przepływu krwi.
 • Poznanie technik, które są bezcenne po urazie czy zabiegu operacyjnym – kiedy konwencjonalne techniki mięśniowo-szkieletowe powodują niewielki ból i przynoszą ulgę na poziomie funkcjonalnym.
 • Odkrywanie roli układu naczyniowego w leczeniu pooperacyjnym, po operacji w obrębie miednicy, biodra, czy kolana.
 • Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

TERMINY KURSU

MANIPULACJE TRZEWNO-NACZYNIOWE (VVM)
 • GÓRNA POŁOWA CIAŁA (VVMU)  15-17.05.2019 POZNAŃ
 • DOLNA POŁOWA CIAŁA (VVML) 13-15.11.2019 POZNAŃ
 • Cena:  2400 PLN

ZGŁOŚ SIĘ